Avukat Ankara Güncel Bilgiler

ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET HUKUKU
REKABET HUKUKU 
İDARE HUKUKU
MEDYA HUKUKU
DENİZ TİCARET VE TAŞIMACILIK HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra takibi
İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
Menfi tespit ve istirdat davaları
İmzaya ve borca itiraz
İstihkak davaları
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ VE AB HUKUKU
TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
İŞ HUKUKU
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU
SAĞLIK HUKUKU
VAKIF VE DERNEKLER HUKUKU
İHALE HUKUKU
BİLİŞİM HUKUKU
ÇEVRE HUKUKU
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
CEZA HUKUKU
Çalışma Alanları Ayrıntıları
Telefon 0312 276 7676
Hukuk Bürosu
Av. Veysel Erol
Adres
Olgunlar Caddesi No 3 / 10 Bakanlıklar 06640 Çankaya ANKARA
Telefon
0312 276 7676
Faks
0312 276 7603
Cep
0505 218 2224
info@avukatveyselerol.net
Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Avukat Veysel Erol
Menü
Avukat Ankara - Hukuk Bürosu - Çalışma Alanları - Faydalı Linkler - Kroki - İletişim Formu - Sitemap - Facebook
Avukatlık Danışmanlık
MİRAS HUKUKU
Mirasçılık belgesi alınması
İzale-i şuyu davaları
Terekede ihtiyati tedbirler
Mirasın reddi davaları
Miras şirketine mümessil atanmasıyla ilgili davalar
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Mirasta defter tutulması
Vasiyetnamenin iptal edilmesi davaları
Mirasta iade davaları
Miras sözleşmelerinin hazırlanması
Vasiyetname düzenlemeleri
Taksim sözleşmelerinin hazırlanması
AİLE HUKUKU VE BOŞANMA
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
Nafaka davaları
Nişanın bozulmasında ortaya çıkan davalar
Tapu ve nüfus kayıtlarında ad soyadı düzeltme, değiştirme
Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
Evlat edinmek için izin davaları
Vesayet ve kayyım davaları
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılma davaları